۩۩۩ تزکیه و تعلیم از دیدگاه اهل سنّت ۩۩۩
کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولاً مِنْکُمْ یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَیُزَکِّیکُمْ وَیُعَلِّمُکُمْ الْکِتَابَ وَ ....
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ (33) (سوره محمد) .ترجمه : ای کسانی که ایمان آورده اید از الله اطاعت نمایید و از رسول الله پیروی نمایید (وبا مخالفت با دستورات الله و رسول) اعمالتان را باطل نکنید


تحقیق احادیث:


بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 26 تیر‌ماه سال 1391

شعب ایمان: بیهقی حدیث (6) عن أبی هریرة ، عن النبی صلى الله علیه وسلم « اذهب فمن لقیت یشهد أن لا إله إلا الله مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنة ».


ترجـــــمه : از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم (به ایشان) فرمودند: بروباهرکس که ملاقات نمودی و در حالی که با یقین قلبی و از ته دل گواهی می داد که بجز الله دیگرمعبود به حقی نیست او را به بهشت بشارت ده .

 

تحـــــــقیق: این حدیث صحیح است و در صحیح مسلم با جریان مفصلی نیزروایت شده است

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعب ایمان: بیهقی حدیث (7) عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال : « من مات وهو یشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة » .

 

ترجـــــمه : از معاذبن جبل رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: هرکس در حالی مرد با یقین قلبی و از ته دل گواهی می داد که بجز الله دیگرمعبود به حقی نیست و محمد فرستاده و پیامبر الله است او به بهشت خواهد رفت .

 

 

تحـــــــقیق: این حدیث صحیح است و در مسند احمد بن حنبل  نیزروایت شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شعب ایمان : بیهقی حـــدیث (8) عن الحسن ، عن بعض أصحابه قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم : « لا یستقیم إیمان عبد حتى یستقیم قلبه ، ولا یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه »

 

ترجـــــمه : حسن بصری رحمه الله از برخی از یارانش روایت نموده که گفته اند : رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: ایمان بنده ای راست (و درست) نمی گردد تا اینکه قلبش راست (و درست گردد) و قلب کسی راست (و درست) نمی گردد تا اینکه زبانش راست (و درست) گردد.

 

تحـــــــقیق: متن این حدیث حسن است و در مسند احمد بن حنبل نیز آمده و استاد آلبانی رحمه الله آن را حسن قرار داده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شعب ایمان : بیهقی حـــــدیث (9) عن أبی قتادة قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم : « من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فذل بها لسانه ، واطمأن بها قلبه لم تطعمه النار ».


ترجـــــمه : ازابوقتاد رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: هر کس گواهی دهد که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست ویقینا محمد رسول الله است ، سپس زبانش با این کلمات رام گشته ودلش با آنها آرامش گرفته یقین پِیدا کند هرگز آتش (جهنم) او را نخواهد خورد.

 

تحـــــــقیق: گرچه سند این روایت خالی از نقص نیست ولی مفهوم معنای این حدیث صحیح است و درصحیح مسلم و مسند احمد بن حنبل و دیگر کتب حدیثی از دیگر صحابه ها رضی الله عنهم روایت شده است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعب ایمان : بیهقی حـــدیث (10) عن مجاهد ، أنه قال فی قول الله عز وجل : ( إلا من شهد بالحق ، وهم یعلمون  ) قال : « شهد بالحق ، وهو یعلم أن الله ربه »

 

ترجـــــمه : مجاهد (رحمه الله) درباره این گفته الله عزوجل (إلا من شهد بالحق ، وهم یعلمون(الزخرف آیة رقم : 86) می فرماید: یعنی کسی که به حق گواهی داده ودرحالی که می داندکه الله پروردگارش می باشد.

 

تحـــــــقیق: در سند این اثر (أحمد بن حفص بن عبد الله) وجود دارد و ایشان صدوق است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شعب ایمان : بیهقی حـــدیث (11) عن أبی مالک الأشعری ، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم کان یقول : « الطهورشطرالإیمان ».

 

ترجـــــمه : ابومالک اشعری رحمه الله میفرماید: همنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می فرمودند: پاکی نصف ایمان است.

 

تحـــــــقیق: این حدیث صحیح است ودر صحیح مسلم نیز روایت شده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شعب ایمان : بیهقی حـــدیث (12) عن سوید قال : کنا جلوسا عند النبی صلى الله علیه وسلم یوما نتحدث ، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم : « أتدرون أی عرى الإیمان أوثق ؟ » فقالوا : الصلاة ، فقال : « إن الصلاة لحسنة ، وما هی بها » . فقالوا : الجهاد فقال : « إن الجهاد لحسن ، وما هو به » . فقالوا : الحج . فقال : « حسن ، ولیس به » . فقالوا : الصیام ، فقال : « الصیام لحسن ، ولیس به » . فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم : « أوثق عرى الإیمان أن تحب لله ، وتبغض له ».

 

ترجمــــــه : سوید رضی الله عنه می فرماید ما روزی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نشسته بودیم و سخن می گفتیم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: آیا می دانید محکم ترین دسته ی ایمان کدام است؟ (صحابه رضی الله عنه) فرمودند: نماز، (رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند: همانا نماز خوب است و در آن هیچ عیبی نیست. (صحابه رضی الله عنه) فرمودند: جهاد، (رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند: همانا جهاد خوب است و در آن هیچ عیبی نیست. (صحابه رضی الله عنه) فرمودند: حج، (رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند: همانا حج خوب است و در آن هیچ عیبی نیست. (صحابه رضی الله عنه) فرمودند: روزه، (رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند: همانا روزه خوب است و در آن هیچ عیبی نیست. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: همانا محکم ترین دسته ی ایمان این است که (اشخاص) را فقط برای الله دوست بداری و اگربا کسی بغض نموده و اورا پسند نمی کنی فقط برای الله باشد.

 

تحــــــقیق : گرچه در سند این حدیث بر خی ازراویان ضعیف همچون (لیث بن أبی سلیم) وجود دارد ولی استاد آلبانی متن این حدیث را حسن لغیره قرار داده است و این حدیث در مسند احمد بن حنبل نیز روایت شده است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شعب ایمان : بیهقی حـــدیث (13)عن البراء بن عازب أنه قال : فذکروا شرائع الإسلام ، فلما رآهم لا یصیبون قال : « إن أوثق عرى الإیمان أن تحب فی الله ، وأن تبغض فی الله ، فجعل هذه الشرائع کلها من الإیمان ».


 ترجمــــــه : براء بن عازب رضی الله عنه می فرماید: (روزی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از صحابه پرسیدند محکم ترین دسته ی ایمان کدام است؟ وآنها در جواب ) برخی از احکام اسلامی را بیان نمودند، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چون دیدند که (صحابه) جواب درست ندادند خودشان فرمودند: همانا محکم ترین دسته ی ایمان این است که (اشخاص) را فقط برای الله دوست بداری و اگربا کسی بغض نموده و اورا پسند نمی کنی فقط برای الله باشد(رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ) تمام این مسائل شرعی را جزء ایمان قرار دادند.

 

تحــــــقیق : گرچه در سند این حدیث بر خی ازراویان ضعیف همچون (لیث بن أبی سلیم) وجود دارد ولی استاد آلبانی متن این حدیث را حسن لغیره قرار داده است و این حدیث در مسند احمد بن حنبل نیز روایت شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شعب ایمان : بیهقی حـــدیث (14) عن معاذ بن أنس الجهنی ، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال : « من أعطى لله ومنع لله ، وأحب لله ، وأبغض  لله ، وأنکح لله فقد استکمل إیمانه »

 

ترجمـــــه : از معاذ بن انس جهنی رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: هر کس برای الله (به کسی صدقات) داد و برای الله از دادن (صدقات به افراد) سر باز زد و برای الله (کسی را) دوست داشت و برای الله (باکسی) بغض نمودو ناپسندش کرد و برای الله به کسی زن داد قطعا او ایمانش راتکمیل نموده است.

 

تحــــــقیق : گرچه در سند این حدیث دو راوی ضعیف (ابومرحوم و سهل بن معاذ) وجود دارند ولی بنا بر متابعات متن این حدیث حسن است و در سنن ترمذی و مسند احمد بن حنبل نیز روایت شده است و استاد آلبانی رحمه الله نیز این روایت را حسن دانسته است.
طبقه بندی:
ارسال توسط ابوشعیب اسفندیار شجاعی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
سنّت زنـده بـاد
أوقات نماز بیش از شش میلیون شهر در دنیا
کشور:
قـرآن زنده بـاد
إِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِکَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ یُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقِیهِ فَأُوْلَئِکَ هُمْ الْفَائِزُونَ (52) (سوره نور) مسلمانان واقعی هر گاه به سوی الله ورسولش فراخوانده شوند تا در میان آنها فیصله و قضاوت نماید می گویند که شنیدیم و پیروی نمودیم کامیابان واقعی اینها اند***و هر کس که از الله و رسولش پیروی کند و از الله بترسد و (از مخالفت با او) پرهیز کند اینها پیروزان و کامیابان اند.
بدعات مرده باد
عرباض بن ساریه رضی الله عنه می فرمایند: روزی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در میان ما برای سخنرانی بلنده شده و برای ما سخنرانی بلیغ ورسائی را ایراد فرمودند که دلها از آن ترسید و چشمان اشکبار شد ، ما گفتیم ای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم گویا که این سخنرانی فردی است که می خواهد ازهمراهانش جدا شده وبا آنها خدا حافظی کند، پس به ما توصیه نمایید، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: من شما را به پرهیزگاری و اینکه بشنوید و پیروی کند از امیرتان گرچه بر شما غلام و برده ای بعنوان امیر گمارده شود، آری قطعا کسانی که بعد از من زندگی می کنند اختلافات زیادی را مشاهد خواهند نمود. پس بر شماست که در آن وقت به سنّت من و سنّت رهبرهای درست وراه یافته عمل نموده و آنها را با دندانهایتان محکم بگیرید، و از هر بدعت و نوآوری در دین پرهیز کنید زیرا هربدعتی گمراهی است. (این حدیث را ابوداود (4607) و ترمذی (2678) وابن ماجه (42) و برخی دیگر ازکتب حدیثی روایت نموده اند.

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا